Yenilenebilir EnerjiProjeleri

.

Sürdürülebilir kalkınma için yenilenebilir enerji

Yenilenebilir Enerji Projeleri

Sürdürülebilir kalkınma için yenilenebilir enerji
Yenilenebilir enerji projeleri, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltması açısından kritik önem arz ediyor ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Ülkemizin gelişmesi için üzerimize düşeni yaparak bu projelere titizlikle destek veriyoruz. Bugüne kadar toplam kurulu gücü 5.800 MW’a yakın 217 yenilenebilir enerji projesine 4,9 milyar dolar’ın üzerinde finansman sağladık.
Destek verdiğimiz projelerin başında rüzgar santralleri geliyor. Rüzgar enerjisi projelerine sağladığımız finansman tutarı ~2.5 milyar dolar ile yenilenebilir enerji kredilerimizin %50’sini oluşturuyor. Çevresel etkilerinin asgari düzeyi kadar cari açığa olumlu etkisi de önemli olan bu projelere  azami destek sağlamaktan gurur duyuyoruz. 2017 yıl sonu itibarıyla ülkemizde faaliyette olan rüzgar santrallerinin yaklaşık üçte birine biz kredi sağladık. Sağlamış olduğumuz krediler ile RES projelerinin finansmanında tartışmasız pazar lideriyiz.
2017 yıl sonuna kadar finansman sağladığımız rüzgar, hidroelektrik ve güneş enerjisi projeleri tarafından yılda üreteceği 10.6 milyar kWh elektrik ile yılda 1.8 milyar m3 doğalgaz tüketiminin önüne geçilebilecek. Bu sayede ülkemiz her yıl ~525 milyon dolar tasarruf imkanı sağlayacak

Garanti BBVA’nın sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın.

Yenilenebilir Enerji’ye destek için işbirliği 

Yenilenebilir enerji projelerine daha fazla kaynak aktarabilmek için sağladığımız nakdi kredilerin yanı sıra, yatırımcılarımızın lehine tahsis ettiğimiz harici garantiler sayesinde ucuz fonlama maliyetlerine sahip yurtdışı exim kredilerine erişilmesine imkan tanıyoruz. Bunlara ek olarak, ekipman tedariki kapsamında sağladığımız akreditifler aracılığıyla yatırımcılarımıza destek oluyoruz. Ayrıca, dönemsel olarak yabancı bankalardan sağladığımız yenilenebilir enerji fonları aracılığıyla yatırımcılarımıza uygun fonlama maliyeti imkanı sunuyoruz.

Yer aldığımız bazı finansmanları ve ödüllerimizi görmek için tıklayın.

Yenilenebilir enerji projelerinin finansman süreci hakkında bilgi almak için tıklayın.

Finansman Süreci

Doğru finansman yapısı için detaylı değerlendirme
Yenilenebilir enerji projeleri için aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir:

  • İlgili rezerve ilişkin (rüzgar/hidroloji/güneş) sektörde tanınmış bir danışmanlık firması tarafından hazırlanmış işletme çalışmaları
  • Projeye ilişkin uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış teknik inceleme ve sigorta analizi raporları
  • Ekvator Prensipleri uyarınca hazırlanmış çevresel ve sosyal değerlendirme raporu
  • Yatırım maliyetlerinin detaylı kırılımı
  • Müşteri fizibilite çalışması
  • Santrale ilişkin Elektrik Üretim Lisansı, TEİAŞ Bağlantı Görüşü, ÇED Olumlu/Gerekli Değildir Kararı ve Proje Tanıtım Dosyası ve benzeri diğer lisans ve izinler
  • Yatırımcının faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler ve mali veriler

Yapılan ön değerlendirmenin ardından sermaye katkısı, vade ve teminat unsurları da dahil olmak üzere projeye en uygun finansman yapısı belirlenir ve taraflara iletilir. Mutabakatın sağlanması sonrasında kredi tahsis süreçleri tamamlanarak projeye özel kredi sözleşmesi oluşturulur ve finansman hayata geçirilir.
Kredilerin geri ödemeleri santralin yıl için üretim profiline göre yapılandırılabilmektedir.

İlginizi çekebilir

Projelerinize en uygun finansman çözümleriProjelerinize en uygun finansman çözümleri